Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh

giới thiệu chung

 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

1.Thông tin chung:

 1. Tên Công ty:               CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
    Tên tiếng Anh:             SONG DA CONSULTING JOINT STOCK COMPANY
    Tên viết tắt:                  SDCC.,JSC
 1. Địa chỉ trụ sở:            Nhà G9, Số 495 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại:       (+84) 243 854 2209

Fax:                   (+84) 243 854 5855

Email:               vanthutvsd@gmail.com

Website:           www.sdcc.com.vn

Năm thành lập: Thành lập tại Việt Nam từ ngày 17/02/1986 và cổ phần hóa thành Công ty cổ phần vào ngày 28/10/2004

2. Ngành nghề kinh doanh:

Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà là doanh nghiệp cổ phần Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ thuộc Tổng công ty Sông Đà - CTCP, SCIC. Công ty được cổ phần hóa theo Quyết định số 1680/QĐ-BXD ngày 28/10/2004 chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Tư vấn xây dựng Sông Đà thành Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà. Ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Mã số doanh nghiệp 0100105454, Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 13/06/2018 gồm:
 • Thiết kế các công trình thuỷ công, thuỷ điện;
 • Thiết kế các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị;
 • Thiết kế công trình cấp, thoát nước;
 • Thiết kế cơ - điện công trình;
 • Thiết kế xây dựng ngầm, thiết kế khai thác mỏ;
 • Thiết kế các công trình xây dựng cầu và đường bộ;
 • Lập quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết các công trình dân dụng, công nghiệp và các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A;
 • Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A;
 • Lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A;
 • Thẩm định thiết kế và tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A;
 • Tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây lắp, hồ sơ mời thầu thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ điện, các công trình giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A;
 • Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp tới cấp điện áp đến 500 KV;
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị đến nhóm A;
 • Tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A;
 • Khảo sát địa hình, địa chất công trình và địa chất thuỷ văn các công trình;
 • Xác định hiện trạng và đánh giá nguyên nhân sự cố các công trình xây dựng, khoan phun và xử lý nền móng các công trình xây dựng;
 • Thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất, đá, nền móng và vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng;
 • Khai thác, sản xuất và kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất công nghiệp.