Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh

ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

Thông tin dự án:

Đường Hồ Chí Minh
Địa điểm xây dựng: Đoạn A Đớt – A Tép, tỉnh Thừa Thiên Huế (Km 371.00-:-Km 420.00)
Chủ đầu tư:              Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh
+ Thông số cơ bản:     
  • Cấp đường: Cấp I
  • Loại đường: Đường miền núi
  • Chiều dài tuyến: 39 km
  • Bề rộng mặt đường: 15 m