Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh

Công trình thủy điện Bảo Lạc B

Thông tin dự án:

+ Địa điểm xây dựng: 
+ Chủ đầu tư:  Công ty cổ phần xây lắp Điện I
+ Công suất lắp máy:  18 MW
+ Cấp công trình: 
+ Số tổ máy:  02 
+ Loại đập:  Bê tông
+ Dung tích lòng hồ: 
+ Tổng mức đầu tư: 568 (tỷ VND)
+ Thời gian xây dựng: 2017