SDC Thông báo tuyển dụng

Các ứng viên nộp hồ sơ qua hộp thư điện tử tại địa chỉ: tuyendungtuvansongda@gmail.com. Hồ sơ đạt yêu cầu được mời phỏng vấn.
Chi tiết liên hệ: Mr Nguyễn Lương - Công ty Cổ phần tư vấn Sông Đà
số 495 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 043.552.1224
Chia sẻ bài viết: Facebook Twitter Email

Bình luận