Thí nghiệm

Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà đã liên tục đầu tư, đổi mới hệ thống trang thiết bị các phòng thí nghiệm trung tâm theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế. Hiện nay Trung tâm thí nghiệm Sông Đà được hiện đại hoá với đầy đủ các trang thiết bị đo lường, kiểm tra, phân tích cùng nhiều trạm thí nghiệm hiện trường tại các dự án lớn trong cả nước.
Một số thiết bị đặc chủng như: máy nén ép 500 tấn, máy kéo nén vạn năng 200 tấn, máy nén tam liên, các thiết bị phân tích giới hạn chảy, dẻo, các thiết bị xác định độ mịn, độ ẩm, nhiệt độ hoá mềm, máy kéo dãn bi-tum, v.v…

Các lĩnh vực Trung tâm thí nghiệm Sông Đà thực hiện :

- Thí nghiệm kiểm tra chất lượng các loại vật liệu xây dựng, địa chất nền móng công trình xây dựng.
- Thiết kế các loại cấp phối bê tông, đất đá phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật các công trình.
- Nghiên cứu ứng dụng các loại vật liệu mới.
- Phân tích thành phần hoá học, chỉ tiêu cơ lý các loại vật liệu xây dựng.
- Tư vấn, nâng cao chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho các công trình xây dựng.

Lĩnh vực hoạt động khác