Lĩnh vực thiết kế cơ đIện - tự động hoá

Thiết kế cơ điện - Tự động hoá là một trong những lĩnh vực quan trọng khi thực hiện các dự án dù là thuỷ lợi, thuỷ điện hay khu công nghiệp, dân dụng, giao thông, đô thị. Chính vì vậy, lĩnh vực thiết kế cơ điện - Tự động hoá đ• được tổ chức, hoàn thiện và phát triển vừa đảm nhiệm công tác thiết kế, vừa thực hiện công tác tư vấn đầu thầu, đồng thời thực hiện công tác tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị các công trình.

Trong những năm qua, Công ty đã thực hiện:

-    Thiết kế đường dây 110KV Lộc Ninh - Tây Ninh.
-    Thiết kế đường dây 35KV phục vụ cho thi công thuỷ điện Sê San 3, nâng cấp tuyến 35KV Yaly.
-    Tư vấn lập hồ sơ mời thầu thiết bị các nhà máy thuỷ điện Ry Ninh II, Cần Đơn, Sê San 3, Tuyên Quang, XêKaman 3, Nậm Chiến…
-    Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị các công trình: thuỷ điện Ry Ninh II, Cần Đơn, Sê San 3,Tuyên Quang, Nhà máy cán thép Ninh Bình, Nhà máy cán thép Việt - ý…

Lĩnh vực hoạt động khác