Thí nghiệm

Các lĩnh vực Trung tâm thí nghiệm Sông Đà thực hiện :

- Thí nghiệm kiểm tra chất lượng các loại vật liệu xây dựng, địa chất nền móng công trình xây dựng.
- Thiết kế các loại cấp phối bê tông, đất đá phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật các công trình.
- Nghiên cứu ứng dụng các loại vật liệu mới.
- Phân tích thành phần hoá học, chỉ tiêu cơ lý các loại vật liệu xây dựng.
- Tư vấn, nâng cao chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho các công trình xây dựng.

Service Others