Công tác khảo sát xây dựng địa hình - địa chất - thuỷ văn

Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà đã đầu tư hiện đại hoá các trang thiết bị như: hệ thống khoan khảo sát địa chất nền móng công trình, các máy móc thiết bị trắc đạc như máy toàn đạc điện tử, máy đo dài, thiết bị định vị GPS phục vụ cho khảo sát địa hình, hệ thống quan trắc đo đạc thuỷ văn cùng các phần mềm chuyên ngành với tốc độ tính toán, xử lý đạt chất lượng và độ chính xác cao, đồng thời Công ty không ngừng đào tạo và phát triển đội ngũ kỹ sư, chuyên gia giỏi cho công tác tư vấn khảo sát xây dựng.

Trong những năm qua, Công ty đã tham gia thực hiện khảo sát địa hình, địa chất thuỷ văn các công trình thuỷ đIện Yaly, Ry Ninh II, Sê San 3, Tuyên Quang, Cần Đơn, Xekaman3 (Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào), Nậm Chiến, Bình Điền, đường Hồ Chí Minh, nhà máy xi măng Hạ Long, v.v…

Service Others