Home Trang chủ Ours Projects Ours Projects Construction design and supervision

Thủy Điện Đăkđoa
Công trình thuỷ điện Đăk Đoa xây dựng trên suối Ia Krom, thuộc địa phận xã Đăk sơ mei huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.
Thủy Điện Đăkđoa
Nhà máy nước Thanh Thủy
Nước uống tinh khiết Thanh Thủy được sản xuất tại Nhà máy nước Thanh Thủy đặt ở xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.
Nhà máy nước Thanh Thủy
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by Light Jsc.