Công trình thuỷ điện Đăk Đoa xây dựng trên suối Ia Krom, thuộc địa phận xã Đăk sơ mei huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.Thủy Điện Đăkđoa - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ,SDCC, sông đà, cổ phần sông đà, xây dựng sông đà Song da consulting joint - stock company"/> Thủy Điện Đăkđoa - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Thủy Điện Đăkđoa

Thủy Điện Đăkđoa

Công trình thuỷ điện Đăk Đoa xây dựng trên suối Ia Krom, thuộc địa phận xã Đăk sơ mei huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.

Investors
Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa
Commencement
2007 – 2011
Location
Nhánh sông Ia Krom, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Công trình thủy điện Đăk Đoa
+ Địa điểm xây dựng: Nhánh sông Ia Krom, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai, Việt Nam
+ Chủ đầu tư:             Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa
+ Thông số cơ bản:    Công trình thủy điện Đăk Đoa nằm trên nhánh sông Ia Krom spring, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.
 • Công suất lắp máy: 14 MW
 • Số tổ máy: 02
 • Loại Turbine: Francis
 • Cột nước lớn nhất: 46.41 (m).
 • Lưu lượng xả: 41.32 (m3/s)
 • Dung tích hữu ích: 12.57 (triệu m3)
 • Diện tích lưu vực: 2.28 (km2)
 • Cấp công trình: Cấp III, theo hệ tiêu chuẩn Việt Nam.
 • Đập dâng: Đập đất
 • Chiều cao lớn nhất của đập: 27(m)
 • Đập tràn: Bê tông trọng lực có cửa van
 • Kiểu nhà máy: Kiểu hở
 • Tổng mức đầu tư: 300 (tỷ VND)
+ Thời gian xây dựng:     2007 – 2011

Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by Light Jsc.