Công trình thủy điện Yaly

Công trình thủy điện Yaly

Investors
Tập đoàn điện lực Việt Nam
Commencement
1993 - 2003
Location
Nhánh sông Sê San, huyện Chư Phảh, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
Công trình thủy điện Yaly
+ Địa điểm xây dựng: Nhánh sông Sê San, huyện Chư Phảh, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
+ Chủ đầu tư:              Tập đoàn điện lực Việt Nam
+ Thông số cơ bản:     Công trình thủy điện Yaly trên sông Sê San, huyện Chư Phảh, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
 • Công suất lắp máy: 720 MW
 • Số tổ máy: 04
 • Loại Turbine: Francis
 • Cột nước lớn nhất: 212.36 (m).
 • Lưu lượng xả: 408.0 (m3/s)
 • Dung tích hữu ích: 779.02 (triệu m3)
 • Diện tích lưu vực: 64.5 (km2)
 • Cấp công trình: Cấp I, theo hệ tiêu chuẩn Việt Nam
 • Đập dâng: Đập đất chống thấm bằng lõi sét
 • Chiều cao đập lớn nhất: 69 (m)
 • Hầm dẫn nước: 3.8 km, đường kính trong 7m
 • Kiểu nhà máy: Kiểu hở
+ Thời gian xây dựng:     1993 - 2003

Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by Light Jsc.