Nhà máy Xi măng Hạ Long

Nhà máy Xi măng Hạ Long

Investors
Công ty cổ phần xi măng Hạ Long
Commencement
2002-2010
Location
Huyện Hoành Bồ -tỉnh Quảng Ninh
Nhà máy Xi măng Hạ Long
+ Địa điểm xây dựng: huyện Hoành Bồ -tỉnh Quảng Ninh
+ Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xi măng Hạ Long
+ Thông số cơ bản
  • Công suất: 2.000.000 tấn/năm
  • Tổng mức đầu tư: 6.486 tỷ VNĐ
+ Thời gian xây dựng: 2002-2010

Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by Light Jsc.