Home Trang chủ Ours Projects Ours Projects Typical industrial civil works Typical industrial civil  works Nhà máy sản xuất phôi thép Hải Phòng

Nhà máy sản xuất phôi thép Hải Phòng

Nhà máy sản xuất phôi thép Hải Phòng

Investors
Công ty cổ phần luyện thép Sông Đà
Commencement
2007-2009
Location
huyện Tiên Lãng -tỉnh Hải Phòng
Nhà máy sản xuất phôi thép Hải Phòng
+ Địa điểm xây dựng: huyện Tiên Lãng -tỉnh Hải Phòng
+ Chủ đầu tư: Công ty cổ phần luyện thép Sông Đà
+ Thông số cơ bản
  • Công suất:400.000 tấn/năm
  • Tổng mức đầu tư: 965 tỷ VNĐ
+ Thời gian xây dựng: 2007-2009
 

Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by Light Jsc.