Home Trang chủ Ours Projects Ours Projects Typical industrial civil works Typical industrial civil  works Khu công nghiệp Đình Trám - Bắc Giang

Khu công nghiệp Đình Trám - Bắc Giang

Khu công nghiệp Đình Trám - Bắc Giang

Investors
Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Giang
Commencement
N/A
Location
Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Quy hoạch Khu công nghiệp Đình Trám - Bắc Giang
+ Địa điểm xây dựng: Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
+ Chủ đầu tư:              Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Giang
+ Thông số cơ bản:     
  • Diện tích: Diện tích: 100 ha

Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by Light Jsc.