Home Trang chủ Ours Projects Ours Projects Typical industrial civil works Typical industrial civil  works Toà nhà hỗn hợp thương mại kết hợp nhà ở khu đô thị Văn Khê – Hà Đông

Toà nhà hỗn hợp thương mại kết hợp nhà ở khu đô thị Văn Khê – Hà Đông

Toà nhà hỗn hợp thương mại kết hợp nhà ở khu đô thị Văn Khê – Hà Đông

Investors
Công ty cổ phần Sông Đà 6
Commencement
2007 – 2011
Location
Hà Đông – Hà Nội
Toà nhà hỗn hợp thương mại kết hợp nhà ở khu đô thị Văn Khê – Hà Đông
+ Địa điểm xây dựng: Hà Đông – Hà Nội
+ Chủ đầu tư:              Công ty cổ phần Sông Đà 6
+ Thông số cơ bản:     
  • Diện tích xây dựng: 1800m2
  • Chiều cao: 33 tầng nổi và 03 tầng hầm
+ Thời gian xây dựng:     2007 – 2011
 

Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by Light Jsc.