Home Trang chủ Ours Projects Ours Projects Typical industrial civil works Typical industrial civil  works Toà nhà Sông Đà – Hà đông

Toà nhà Sông Đà – Hà đông

Toà nhà Sông Đà – Hà đông

Investors
Công ty cổ phần Sông Đà – Thăng Long
Commencement
2007 – 2011
Location
Hà Đông – Hà Nội
Toà nhà Sông Đà – Hà đông
+ Địa điểm xây dựng: Hà Đông – Hà Nội
+ Chủ đầu tư:              Công ty cổ phần Sông Đà – Thăng Long
+ Thông số cơ bản:     
  • Số tầng: 02 tầng hầm và 34 tầng nổi
  • Diện tích: 4420 m2
+ Thời gian xây dựng:     2007 – 2011
 

Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by Light Jsc.