Home Trang chủ Ours Projects Ours Projects Typical industrial civil works Typical industrial civil  works Quy hoạch chi tiết khu đất dịch vụ xã Phú Lương, thành phố Hà Đông, Hà Nội

Quy hoạch chi tiết khu đất dịch vụ xã Phú Lương, thành phố Hà Đông, Hà Nội

Quy hoạch chi tiết khu đất dịch vụ xã Phú Lương, thành phố Hà Đông, Hà Nội

Investors
Hà Đông, Hà Nội
Commencement
N/A
Location
Hà Đông – Hà Nội
Quy hoạch chi tiết khu đất dịch vụ xã Phú Lương, thành phố Hà Đông, Hà Nội
+ Địa điểm xây dựng: Hà Đông – Hà Nội
+ Chủ đầu tư:              Hà Đông, Hà Nội
+ Thông số cơ bản:     
Diện tích: 36ha
 

Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by Light Jsc.