Home Trang chủ Ours Projects Ours Projects Typical industrial civil works Typical industrial civil  works Nhà máy sản xuất gạch block bê tông khí chưng áp

Nhà máy sản xuất gạch block bê tông khí chưng áp

Nhà máy sản xuất gạch block bê tông khí chưng áp

Investors
Công ty cổ phần vật tư xây dựng và đầu tư phát triển sudico
Commencement
2010
Location
Huyện Lương Sơn -tỉnh Hoà Bình
Nhà máy sản xuất gạch block bê tông khí chưng áp
+ Địa điểm xây dựng: huyện Lương Sơn -tỉnh Hoà Bình
+ Chủ đầu tư:              Công ty cổ phần vật tư xây dựng và đầu tư phát triển sudico
+ Thông số cơ bản:     
  • Công suất: 200.000 tấn/năm
  • Diện tích đất sử dụng: 19.820m2
  • Tổng mức đầu tư: 164 tỷ VNĐ
+ Thời gian xây dựng:     4/2010-12/2010

Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by Light Jsc.