Nhà máy Xi măng Sơn La

Nhà máy Xi măng Sơn La

Investors
Công ty Cổ phần xi măng Mai Sơn
Commencement
2009
Location
Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Nhà máy Xi măng Sơn La
+ Địa điểm xây dựng: Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
+ Chủ đầu tư:              Công ty Cổ phần xi măng Mai Sơn
+ Thông số cơ bản:     
  • Công suất: 1 triệu tấn/năm
+ Thời gian xây dựng:     5/1/2009 - 5/5/2009

Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by Light Jsc.