Home Trang chủ Ours Projects Ours Projects Typical industrial civil works Typical industrial civil  works Nhà máy Xi măng Nghi Sơn – Thanh Hóa

Nhà máy Xi măng Nghi Sơn – Thanh Hóa

Nhà máy Xi măng Nghi Sơn – Thanh Hóa

Investors
Tập đoàn xi măng Việt nam
Commencement
2000
Location
Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa
Nhà máy Xi măng Nghi Sơn – Thanh Hóa
+ Địa điểm xây dựng: Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa
+ Chủ đầu tư:              Tập đoàn xi măng Việt nam
+ Thông số cơ bản:     
  • Công suất: 2,2 triệu tấn/năm
+ Thời gian xây dựng:     2000

 

Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by Light Jsc.