Nhà máy thép Việt -Ý

Nhà máy thép Việt -Ý

Investors
Tập đoàn Sông Đà
Commencement
2000-2002
Location
Huyện Yên Mỹ -tỉnh Hưng Yên
Nhà máy thép Việt -Ý
+ Địa điểm xây dựng: huyện Yên Mỹ -tỉnh Hưng Yên
+ Chủ đầu tư:              Tập đoàn Sông Đà
+ Thông số cơ bản:     
  • Công suất: 200.000 tấn/năm
  • Tổng mức đầu tư: 215 tỷ VNĐ
+ Thời gian xây dựng:     2000-2002

Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by Light Jsc.