• Thủy Điện - Thủy Lợi

  Thủy Điện - Thủy Lợi

  Tư vấn - Lập dự án - Thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, Quản lý dự án, kiển tra dự án các công trình Thủy điện Thủy lợi đến nhóm A

 • Giao Thông

  Giao Thông

  Tư vấn, thiết kế, thi công, lập dự án các công trình Giao thông

SDC công bố Báo cáo tài chính riêng 2017 SDC công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 SDC thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHCĐ 2018 SDC công bố thông tin bất thường SDC Cung cấp thông tin về quản trị công ty SDC - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 SDC Công bố giải trình kết quả SXKD quý 4-2017 của BCTC hợp nhất SDC Công bố giải trình kết quả SXKD quý 4-2017 của BCTC công ty mẹ SDC công bố BCTC hợp nhất quý 4-2017 SDC công bố BCTC công ty mẹ quý 4-2017 Thông báo gia hạn thời hạn thanh toán cổ tức năm 2016 BCTC Hợp nhất quý III/2017 BCTC Tổng hợp quý III/2017 SDC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức 2016 SDC công bố Quyết định chấm dứt hoạt động của các Chi nhánh

Song da consulting joint - stock company

Your success is ours success

Ours Projects

Latest News

Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà tiền thân là Xí nghiệp thiết kế Sông Đà (thành lập năm 1975) sau nhiều lần được đổi tên cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ và được đổi thành Công ty Tư vấn Xây dựng Sông Đà (2001) trên cơ sở hợp nhất các đơn vị: Công ty thiết kế tự động hoá CODEMA, Trung tâm thí nghiệm miền Bắc, Trung tâm thí nghiệm miền Nam, Phòng Tư vấn giám sát chất lượng xây dựng và thiết bị với Công ty tư vấn và khảo sát thiết kế. Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà hoạt động trong các lĩnh vực:

 • Lĩnh vực tư vấn, thiết kết xây dựng
 • Lĩnh vực khảo sát xây dựng
 • Lĩnh vực tư vấn, giám sát xây dựng
 • Lĩnh vực tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, đấu thầu.
 • Tư vấn giám sát Nhà máy thủy điện
 •  
Song da consulting joint - stock company

Trụ sở chính: Nhà G9 - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: (04)-8.542.209 - Fax: (04)-8.545.255 - Email: tuvansongda@sdcc.com.vn
Song da consulting joint - stock company

Song da consulting joint - stock company

Sponsors

Tiêu đề quảng cáo
Tiêu đề quảng cáo
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by Light Jsc.