Thủy điện cần đơn

Thủy điện cần đơn

Chủ đầu tư
Công ty Cổ phần Điện Cần Đơn
Khởi công
2000- 2004
Địa điểm
Xã Đa kim, huyện Phước Long, Tỉnh Bình Phước.
+ Địa điểm xây dựng: Xã Đa kim, huyện Phước Long, Tỉnh Bình Phước.
+ Chủ đầu tư:              Công ty Cổ phần Điện Cần Đơn
+ Thông số cơ bản:     
  • Công suất lắp máy: 77.6 MW
  • Số tổ máy: 02
  • Loại Turbine: kaplan
  • Chiều cao lớn nhất  của đập: 44.6 (m)
  • Tổng mức đầu tư: 1035.49 (tỷ VND)
+ Thời gian xây dựng:     2000- 2004

Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by Light Jsc.