Nước uống tinh khiết Thanh Thủy được sản xuất tại Nhà máy nước Thanh Thủy đặt ở xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.Nhà máy nước Thanh Thủy - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ,SDCC, sông đà, cổ phần sông đà, xây dựng sông đà CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ"/> Nhà máy nước Thanh Thủy - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Nhà máy nước Thanh Thủy

Nhà máy nước Thanh Thủy

Nước uống tinh khiết Thanh Thủy được sản xuất tại Nhà máy nước Thanh Thủy đặt ở xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Chủ đầu tư
Công ty Cổ phần tư vấn Sông Đà
Khởi công
N/A
Địa điểm
xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by Light Jsc.