Trang chủ Trang chủ Dự án đã thực hiện Dự án đã thực hiện Giao thông công cộng Giao thông công cộng Đường Hồ Chí Minh đoạn A đớt - A tép

Đường Hồ Chí Minh đoạn A đớt - A tép

Đường Hồ Chí Minh đoạn A đớt - A tép

Chủ đầu tư
Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh
Khởi công
N/A
Địa điểm
Đoạn A Đớt – A Tét, tỉnh Thừa Thiên Huế
Đường Hồ Chí Minh
+ Địa điểm xây dựng: Đoạn A Đớt – A Tép, tỉnh Thừa Thiên Huế (Km 371.00-:-Km 420.00)
+ Chủ đầu tư:              Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh
+ Thông số cơ bản:     
  • Cấp đường: Cấp I
  • Loại đường: Đường miền núi
  • Chiều dài tuyến: 39 km
  • Bề rộng mặt đường: 15 m

Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by Light Jsc.