Trang chủ Trang chủ Dự án đã thực hiện Dự án đã thực hiện Dân dụng - Công nghiệp Dân dụng - Công nghiệp Quy hoạch chi tiết khu đất dịch vụ xã Phú Lương, thành phố Hà Đông, Hà Nội

Quy hoạch chi tiết khu đất dịch vụ xã Phú Lương, thành phố Hà Đông, Hà Nội

Quy hoạch chi tiết khu đất dịch vụ xã Phú Lương, thành phố Hà Đông, Hà Nội

Chủ đầu tư
Hà Đông, Hà Nội
Khởi công
N/A
Địa điểm
Hà Đông – Hà Nội
Quy hoạch chi tiết khu đất dịch vụ xã Phú Lương, thành phố Hà Đông, Hà Nội
+ Địa điểm xây dựng: Hà Đông – Hà Nội
+ Chủ đầu tư:              Hà Đông, Hà Nội
+ Thông số cơ bản:     
Diện tích: 36ha
 

Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by Light Jsc.