Trang chủ Trang chủ Dự án đã thực hiện Dự án đã thực hiện Dân dụng - Công nghiệp Dân dụng - Công nghiệp Nhà máy sản xuất rượu Việt Nam -Thuỵ Điển

Nhà máy sản xuất rượu Việt Nam -Thuỵ Điển

Nhà máy sản xuất rượu Việt Nam -Thuỵ Điển

Chủ đầu tư
Công ty cổ phần rượu Việt Nam -Thuỵ Điển
Khởi công
2009-2010
Địa điểm
Huyện Chương Mỹ – thành phố Hà Nội
Nhà máy sản xuất rượu Việt Nam -Thuỵ Điển
+ Địa điểm xây dựng: huyện Chương Mỹ – thành phố Hà Nội
+ Chủ đầu tư:              Công ty cổ phần rượu Việt Nam -Thuỵ Điển
+ Thông số cơ bản:     
  • Công suất: 5triệu chai/năm
  • Diện tích xây dựng: 1,7ha
  • Tổng mức đầu tư: 4 triệu USD
+ Thời gian xây dựng:     2009-2010

Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by Light Jsc.