Thủy điện Sê San 4

Thủy điện Sê San 4

Chủ đầu tư
Tập đoàn điện lực Việt Nam
Khởi công
2003 - 2010
Địa điểm
Nhánh sông Sê San, huyện Chưphảh, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
Công trình thủy điện Sê San 4 (360MW)
Địa điểm xây dựng: Nhánh sông Sê San, huyện Chưphảh, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
Chủ đầu tư:              Tập đoàn điện lực Việt Nam
+ Thông số cơ bản:      Công trình thủy điện Sê San 4 trên nhánh sông Sê San, huyện Chưphảh, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
 • Công suất lắp máy: 360 MW
 • số tổ máy: 03
 • Loại tuabin: Francis
 • Cột nước lớn nhất: 61.7 (m).
 • Lưu lượng xả: 719.0 (m3/s)
 • Dung tích hữu ích: 26 (triệu m3)
 • Diện tích lưu vực: 5.84 (km2)
 • Cấp công trình: Cấp I, theo hệ tiêu chuẩn Việt Nam.
 • Đập dâng: Bê tông đầm lăn
 • Chiều  cao đập lớn nhất: 74 (m)
 • Kiểu nhà máy: Kiểu hở
 • Tổng mức đầu tư: 5800 (tỷ VND)
Thời gian xây dựng:     2003 - 2010

Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by Light Jsc.